Stemcoaching | Eddy Vereycken

Stemcoach nodig in Antwerpen en omstreken? Eddy Vereycken is een beroeps op het gebied van stemcoaching.

STEMCOACH | EDDY VEREYCKEN

STEMCOACHING | EDDY VEREYCKEN
OVER ONS

Stemcoaching gegeven door beroepsacteur Eddy Vereycken.

“De stem is de echo van je ziel”

Thema’s die behandeld zullen worden

  1. oorsprong van onze taal (van de oermens tot nu). Belang van de klinkers bij het spreken (individueel toepassen);
  2. de anatomie van het spraakapparaat;
  3. de juiste ademhaling (kan zeker individueel toegepast worden), uitbreiden naar klinkers en een mantra om controle te krijgen over de ademhaling);
  4. plezante zinnetjes in één adem zeggen (met aandacht voor medeklinkers en tweeklanken);
  5. houding en gedrag bij het spreken voor grote groepen; (individueel toepassen);
  6. samen klanken maken. (ik verdeel de klas in units die samen dezelfde klank vanuit hun schoolbank maken (niemand verlaat zijn plaats);
  7. ieder krijgt de mogelijkheid zijn ervaring met de oefeningen te verwoorden;
  8. een leuke afsluiter waar iedere leerling aan deelneemt.

“ Stem is de echo van je innerlijk”

“Je stem is de vingerafdruk van je persoonlijkheid

info@eddy-vereycken.com

STEMCOACHING
ONZE DIENSTEN

WAT KRIJG JE?

EEN GEREEDSCHAPSKIST VOL OEFENINGEN EN PRAKTISCHE ‘TIPS’ VOOR DE GOEDE SPREKER.

We exploreren de mogelijkheden van de stem via drie sporen:

· de ademhaling

· de resonantie

· de innerlijke en uiterlijke articulatie.

Deze drie zijn niet van elkaar te scheiden. Een spreker kan herkend worden aan de stem. Het is een echo van onze ziel. We streven ernaar om zoveel mogelijk expressie in de stem te leggen. Een luiaard spreekt anders dan een intellectueel, een bedelaar beperkt zijn stemgebruik tot het minimum, een hoogleraar zal ex cathedra meer zijn vocale middelen inzetten om zijn aula te vullen, enzovoort. Lichamelijke spanningen, woede, depressie, overdreven koude of warmte, alles wordt door de stembanden geregistreerd en omgezet in klank. Het feit dat de stem onzichtbaar is en slechts een abstract gegeven blijft, maakt haar tot een mysterieus fenomeen, waar geen enkele wetenschapper vat op heeft gekregen. Waar en wanneer taal ontstaan is, behoort tot de meest besproken items, waar nog niemand een oplossing voor heeft gevonden. Wat we kunnen waarnemen zijn de elektronische metingen die de nodige grafieken opleveren, maar nooit heeft een wetenschapper de magie of de oorsprong van onze gevarieerde talen kunnen ontsluieren.

Zowel sociale afkomst, emotionele toestand, geestelijke niveau en ziektepatronen, kunnen van een stem worden afgeleid. Het kind is zowel emotioneel als sociaal in harmonie met zijn stem, terwijl de volwassene het

spontaan stemgebruik heeft afgeremd door rekening te houden met maatschappelijke normen.

Een correcte ademhaling, een uitgebreide resonantie en een verzorgde articulatie kunnen blokkades wegnemen en de stem openen naar ongekende mogelijkheden.

VOOR WIE IS STEMCOACHING?

Op welke doelgroep richten wij deze Stemcoaching?

Alle sprekers in het openbaar. Zij die een speech of een toespraak houden, zij die gewoon voor de klas staan en les geven, mensen die een geslaagde auditie of sollicitatie willen afleggen, liefhebbers die in toneelverenigingen spelen, CEO’s van bedrijven, enzovoort.

Je kan ook individueel les krijgen. Je bepaalt zelf het aantal uren (minimum 2 uur), waar en wanneer de lessen doorgaan (dat kan bij jouw thuis zijn of in onze lokalen gelegen in Antwerpen)

Stemcoaching-stem
Waarom Eddy Vereycken als uw stemcoach?

STEMCOACH

stemcoach achievments
stemcoach achievement

Eddy Vereycken heeft ervaring zowel met individuele stembegeleiding als met grote bedrijven: o.a.:

– EXON MOBILE, BASF, LIDL, DE LIJN, MAZDA, INTERBREW…

Hij gaf zijn cursus in alle scholen van het GO onderwijs in Vlaanderen en Brussel.

Ook op Hoge Scholen zoals Hogeschool Odisee (Brussel), Vlerick Gent, heel wat jonge managers volgden zijn workshops.

Duidelijk gearticuleerd, volumineus en invloedrijk spreken is onze doelstelling.

Ons motto: “Je bereikt meer met een verzorgd stemgebruik.”

stemcoaching blij
stemcoach blij
stemcoach in antwerpen
stemcoac in antwerpen